Wu Quanyou
(1834 - 1902)
║
Wu Jianquan
(1870 - 1942)
╔ ═ ╬ ═ ╗
Wu Gongyi
(1900 - 1970)
Wu Gongzhao
(1903 - 1983)
Wu Yinghua
(1907 - 1996)
∞ Ma Yueliang
(1901 - 1998)
╔ ╩ ╗ ║ ╔ ╦ ╩ ╦ ╗
Wu Dagui
(1923 - 1970)
Wu Daji
(1926 - 1993)
Wu Yanxia
(1930 - 2001)
Wu Daxin
(1933 - 2005)
Ma Jiang Chun
(* 1931)
Ma Hailong
(* 1935)
Ma Jiangbao
(* 1941)
Ma Jiangling
(* 1947)
║ ║
Wu Guanyu
(Eddie Wu)
(* 1946)
Jin Ye
(* 1961)


 
Copyright © Markus Feichtenbeiner, 2009 - 2017